A+ A A-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu Modernizację zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji nastąpi poprawa konkurencyjności firmy poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Wyszukiwarka

Google translate

Rzetelna Firma

Numer KRS : 0000159259, Kapitał podstawowy - 186 816,00.

Wszystkie prawa zastrzeżone - PW Profesjonal Sp. z o.o. w Adamowie